IT Docs

Dokumentacja projektów SWPS

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wiki:syntax

Składnia formatowania

DokuWiki używa prostego języka znaczników, który umożliwia pozostawienie tekstu tak czytelnego, jak to możliwe. Poniższa strona zawiera całą dostępną składnię, którą można zastosować edytując treść. Zobacz po prostu na treść tej strony wciskając guzik Edytuj stronę na górze lub na dole strony. Jeżeli chcesz coś wypróbować, to zrób to na stronie "piaskownicy". Szybkie formatowanie jest dostępne także za pomocą szybkich przycisków.

Proste formatowanie tekstu

DokuWiki umożliwia pogrubienie, pochylenie, podkreślenie i stałą szerokość tekstu. Oczywiście można zastosować ich kombinację.

DokuWiki umożliwia **pogrubienie**, //pochylenie//, __podkreślenie__ i ''stałą szerokość'' tekstu. 
Oczywiście można zastosować ich **__//''kombinację''//__**.

Można też zastosować indeks dolny lub indeks górny.

Można też zastosować <sub>indeks dolny</sub> lub <sup>indeks górny</sup>.

Można oznaczyć coś jako usunięte.

Można oznaczyć coś jako <del>usunięte</del>.

Akapity są tworzone przez puste linie. Jeżeli chcesz wymusić nowy wiersz bez akapitu, możesz wpisać dwukrotny znak odwrotnego ukośnika i spację w środku linii lub dwukrotny znak odwrotnego ukośnika na końcu linii.

To jest fragment tekstu z nowymi wierszami
Zwróć uwagę że dwa odwrotne ukośniki są rozpoznawane jedynie na końcu linii
lub gdy jest za nimi
spacja \\a to dzieje się gdy jej nie ma.

To jest fragment tekstu z nowymi wierszami\\ Zwróć uwagę że
dwa odwrotne ukośniki są rozpoznawane jedynie na końcu linii\\
lub gdy jest za nimi\\ spacja \\a to dzieje się gdy jej nie ma.

Nie powinno się wymuszać nowego wiersza jeżeli nie jest to naprawdę potrzebne.

Linki

DokuWiki udostępnia wiele sposobów tworzenia linków.

Wewnętrzne

Wewnętrzne linki są tworzone przy użyciu nawiasów prostokątnych. Można podać tylko nazwę strony lub dodatkowo użyć opisu.

Wewnętrzne linki są tworzone przy użyciu nawiasów prostokątnych. 
Można podać tylko [[nazwę strony]] lub dodatkowo użyć [[nazwę strony|opisu]].

Nazwy stron są automatycznie konwertowane na małe litery, Znaki specjalne nie są dozwolone.

Można też używać przestrzeni:nazw poprzez użycie dwukropka przed nazwą strony.

Można też używać [[przestrzeni:nazw|przestrzeni:nazw]] poprzez użycie dwukropka przed nazwą strony.

Więcej szczegółów o przestrzeniach nazw (katalogowaniu) znajdziesz w opisie przestrzeni nazw.

Linkowanie do danej seksji artykułu jest również możliwe. Wystarczy dodać nazwę sekcji poprzedzając ją znakiem hash (#). Ten link wskazuje na tę sekcję.

Ten link wskazuje na [[syntax#wenętrzne|tę sekcję]].

Wskazówki:

 • Linki do istniejących stron są prezentowane innym stylem niż do nieistniejących.
 • DokuWiki domyślnie nie używa CamelCase do automatyczniego tworzenia linków, ale opcję tę można włączyć w pliku konfiguracyjnym. Podpowiedź: Jeżeli DokuWiki jest linkiem, oznacza to, że opcja jest włączona.
 • Kiedy zmianie ulega nazwa sekcji dokumentu, link do tej sekcji również ulega zmianie.

Zewnętrzne

Linki zewnętrzne są rozpoznawane automatycznie: http://www.google.com lub po prostu www.google.com. Można też zmienić nazwę linka: To link który prowadzi do Google. Adresy e-mail są wyświetlane tak: andi@splitbrain.org.

Linki zewnętrzne są rozpoznawane automatycznie: http://www.google.com lub po prostu www.google.com.
Można też zmienić nazwę linka: [[http://www.google.com|To link który prowadzi do Google]]. 
Adresy e-mail są wyświetlane tak: <andi@splitbrain.org>.

Interwiki

DokuWiki umożliwia tworzenie linków Interwiki. Są to szybkie linki do innych systemów Wiki. Na przykład to jest link do strony w Wikipedii na temat Wiki.

DokuWiki umożliwia tworzenie linków [[doku>interwiki|Interwiki]]. Są to szybkie linki 
do innych systemów Wiki. Na przykład to jest link do strony w Wikipedii na temat [[wp>Wiki]].

Udziały sieciowe Windows

Udziały sieciowe Windows, takie jak ten, są także rozpoznawane. Proszę zauważyć że takie linki mają sens tylko w homogenicznych grupach użytkowników jak w korporacyjnym intranecie.

Udziały sieciowe Windows takie jak [[\\server\share|ten]] są także rozpoznawane.

Uwagi:

 • Ze względów bezpieczeństwa bezpośrednie przeglądanie udziałów sieciowych działa domyślnie tylko w Microsoft Internet Explorer (i tylko w „strefie lokalnej”).
 • W Mozilli i Firefox można tę funkcję uaktywnić za pomocą opcji security.checkloaduri, lecz nie jest to zalecane.
 • Zobacz więcej szczegółów w 151.

Linki w grafice

Możesz utworzyć link wewnętrzny lub zewnętrzny w grafice wklejonej na stronie poprzez złączenie składni linku i grafiki (zobacz poniżej) w ten sposób:

[[http://www.php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]

Uwaga: Formatowanie grafiki jest jedynym elementem składni, który można użyć w linkach.

Jest tu dozwolona całość składni grafiki i linków (w tym skalowanie grafiki, grafika wewnętrzna i zewnętrzna oraz łącza URL i interwiki.

Przypisy

Można dodawać przypisy 1) używając podwójnych nawiasów.

Można dodawać przypisy ((To jest przypis)) używając podwójnych nawiasów.

Podział na sekcje (tytuły)

Można używać do pięciu poziomów tytułów by nadać treści strony strukturę hierarchiczną. Jeżeli w dokumencie będzie więcej niż trzy tytuły, spis treści zostanie wygenerowany automatycznie – można to zablokować poprzez dodanie napisu ~~NOTOC~~ w treści dokumentu.

Tytuł poziomu 3

Tytuł poziomu 4

Tytuł poziomu 5
==== Tytuł poziomu 3 ====
=== Tytuł poziomu 4 ===
== Tytuł poziomu 5 ==

Używając czterech lub więcej kresek (znak minus), można uzyskać poziomą linię:


Zdjęcia i inne pliki

Możesz wstawić wewnętrzne lub zewnętrzne zdjęcie za pomocą nawiasów klamrowych. Opcjonalnie można ustalić jego wielkość.

Normalny rozmiar:

Skalowane do podanej szerokości: Rozmiar 50

Podana szerokość i wysokość:

Przeskalowana grafika zewnętrzna:

Normalny rozmiar:         {{wiki:dokuwiki-128.png}}
Skalowane do podanej szerokości: {{wiki:dokuwiki-128.png?50}}
Podana szerokość i wysokość:   {{wiki:dokuwiki-128.png?200x50}}
Przeskalowana grafika zewnętrzna: {{http://de3.php.net/images/php.gif?200x50}}

Dodając spacji z lewej lub prawej możesz odpowiednio wyrównać grafikę.

{{ wiki:dokuwiki-128.png}}
{{wiki:dokuwiki-128.png }}
{{ wiki:dokuwiki-128.png }}

Oczywiście można też dodać podpis (wyświetlany jako podpowiedź przez większość przeglądarek).

To jest podpis

{{ wiki:dokuwiki-128.png |To jest podpis}}

Jeżeli podasz nazwę pliku (wewnętrznego lub zewnętrznego) który nie jest zdjęciem (gif, jpeg, png), to w zamian pojawi się link do niego.

Składnia dla linków do grafiki z innych stron opisana powyżej.

Listy

Dokuwiki wspiera tworzenie numerowanych i nienumerowanych list. By utworzyć punkt listy, zrób wcięcie tekstu wstawiając na początku wiersza dwie spacje i wpisz * dla podpunktu nienumerowanego lub - dla numerowanego.

 • To jest lista
 • To druga pozycja
  • Może być wiele poziomów wypunktowań
 • Jeszcze jeden podpunkt
 1. Ta sama lista, lecz numerowana
 2. Kolejny podpunkt
  1. Po prostu użyj wcięcia tekstu, by zaznaczyć poziom
 3. To jest to
 * To jest lista
 * To druga pozycja
  * Może być wiele poziomów wypunktowań
 * Jeszcze jeden podpunkt

 - Ta sama lista, lecz numerowana
 - Kolejny podpunkt
  - Po prostu użyj wcięcia tekstu, by zaznaczyć poziom
 - To jest to

Konwersja tekstu

DokuWiki może zamieniać określone, predefiniowane znaki lub ciągi znaków na grafikę lub inny tekst lub HTML.

Zamiana na grafikę dotyczy przede wszystkim emotikon. Zamianę na tekst lub HTML stosuje się zaś głównie do poprawek typograficznych, może być jednak równie dobrze skonfigurowana do innych czynności.

Emotikony

DokuWiki przekształca często używane emotikony do ich graficznego odpowiednika. Dodatkowe znaki można umieścić w katalogu smiley i skonfigurować w pliku conf/smileys.conf. Poniżej przegląd emotikon zawartych w DokuWiki.

 • 8-) 8-)
 • 8-O 8-O
 • :-( :-(
 • :-) :-)
 • =) =)
 • :-/ :-/
 • :-\ :-\
 • :-? :-?
 • :-D :-D
 • :-P :-P
 • :-O :-O
 • :-X :-X
 • :-| :-|
 • ;-) ;-)
 • ^_^ ^_^
 • :?: :?:
 • :!: :!:
 • LOL LOL
 • FIXME FIXME
 • DELETEME DELETEME

Typografia

DokuWiki może konwertować proste oznaczenia tekstowe na poprawne typograficznie znaki. Oto przykłady rozpoznawanych kombinacji znaków:

→ ← ↔ ⇒ ⇐ ⇔ » « – — 640×480 © ™ ® „He thought 'It's a man's world'…”

-> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)
"He thought 'It's a man's world'..."

Uwaga: Ta konwersja może być wyłączona przez opcję konfiguracyjną lub plik wzorcowy?.

Cytowanie

Czasami chcesz zaznaczyć część tekstu by pokazać iż jest odpowiedzią lub komentarzem. Zastosuj wtedy następującą składnię:

Myślę, że powinniśmy tak zrobić.

> Nie, nie powinniśmy 
>> A moim zdaniem powinniśmy.
> Naprawdę?
>> Tak!
>>> Więc zróbmy tak!

Myślę, że powinniśmy tak zrobić.

Nie, nie powinniśmy
A moim zdaniem powinniśmy.

Naprawdę?

Tak!
Więc zróbmy tak!

Tabele

DokuWiki posiada prostą składnię do tworzenia tabel.

Nagłówek 1 Nagłówek 2 Nagłówek 3
Wiersz 1 Kolumna 1 Wiersz 1 Kolumna 2 Wiersz 1 Kolumna 3
Wiersz 2 Kolumna 1 złączona kolumna (zwróć uwagę na podwójną kreskę)
Wiersz 3 Kolumna 1 Wiersz 2 Kolumna 2 Wiersz 2 Kolumna 3

Kolumny tabeli powinny zaczynać się od | dla normalnych komórek i od ^ dla nagłówków.

^ Nagłówek 1      ^ Nagłówek 2       ^ Nagłówek 3        ^
| Wiersz 1 Kolumna 1  | Wiersz 1 Kolumna 2   | Wiersz 1 Kolumna 3    |
| Wiersz 2 Kolumna 1  | złączona kolumna (zwróć uwagę na podwójną kreskę) ||
| Wiersz 3 Kolumna 1  | Wiersz 2 Kolumna 2   | Wiersz 2 Kolumna 3    |

By połączyć komórki poziomo, pozostaw następną komórkę całkowicie pustą, jak w przykładzie powyżej. Upewnij się że zawsze masz tę samą ilość separatorów komórek w wierszu!

Można też utworzyć nagłówki wierszy w pionie.

Nagłówek 1 Nagłówek 2
Nagłówek 3 Wiersz 1 Kolumna 2 Wiersz 1 Kolumna 3
Nagłówek 4 tym razem bez łączenia
Nagłówek 5 Wiersz 2 Kolumna 2 Wiersz 2 Kolumna 3

Jak zauważyłeś, to separator komórki decyduje o formatowaniu:

|        ^ Nagłówek 1         ^ Nagłówek 2        ^
^ Nagłówek 3  | Wiersz 1 Kolumna 2     | Wiersz 1 Kolumna 3    |
^ Nagłówek 4  | tym razem bez łączenia   |              |
^ Nagłówek 5  | Wiersz 2 Kolumna 2     | Wiersz 2 Kolumna 3    |

Można również łączyć komórki w pionie, poprzez umieszczenie ::: w komórkach znajdujących się poniżej tej, z którą chcemy je połączyć.

Nagłówek 1 Nagłówek 2 Nagłówek 3
Wiersz 1 Kolumna 1 ta kolumna łączy się w pionie Wiersz 1 Kolumna 3
Wiersz 2 Kolumna 1 Wiersz 2 Kolumna 3
Wiersz 3 Kolumna 1 Wiersz 2 Kolumna 3

Poza ww. składnią, komórki te nie mogą posiadać żadnej innej treści.

^ Nagłówek 1      ^ Nagłówek 2          ^ Nagłówek 3        ^
| Wiersz 1 Kolumna 1  | ta kolumna łączy się w pionie | Wiersz 1 Kolumna 3    |
| Wiersz 2 Kolumna 1  | :::              | Wiersz 2 Kolumna 3    |
| Wiersz 3 Kolumna 1  | :::              | Wiersz 2 Kolumna 3    |

Można też wyrównywać zawartość tabeli. Po prostu dodaj dwie spacje po przeciwnej stronie tekstu: Dodaj dwie spacje po lewej stronie aby wyrównać do prawej, dwie spacje po prawej stronie aby wyrównać do lewej lub po dwie spacje po obu stronach aby tekst wyśrodkować.

Tabela z wyrównaniem
prawo środek lewo
lewo prawo środek
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Tak to wygląda w tekście źródłowym:

^      Tabela z wyrównaniem      ^^^
|     prawo|  środek  |lewo     |
|lewo     |     prawo|  środek  |
| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

Fragmenty niesformatowane

Możesz włączyć do tekstu fragmenty, które nie będą formatowane poprzez poprzedzenie wiersza dwiema spacjami (jak we wszystkich powyższych przykładach) lub używając znaczników code lub file.

To fragment wcześniej sformatowanego kodu zawierającego spacje, które są zachowane        <-w ten sposób.
Mniej więcej to samo; można używać do cytowania fragmentów pliku.

By parser całkowicie zignorował pewien fragment (tzn. nie formatował go), ujmij ten fragment w znaczniki nowiki lub - jeszcze prościej - w podwójny znak procenta %%.

To jest fragment tekstu, który zawiera adres: http://www.splitbrain.org ale **formatowanie** tu nie występuje.

Zobacz źródło tej strony żeby zobaczyć jak używać bloków.

Podświetlanie składni

DokuWiki może podświetlać składnię kodu źródłowego, co ułatwia jego czytanie. W tym celu używa GeSHi Generic Syntax Highlighter – więc każdy język wspierany przez GeSHi jest rozpoznawany. Składnia jest taka sama jak w blokach kodu w poprzednim akapicie, ale tym razem w znaczniku jest wstawiona dodatkowo nazwa zastosowanego języka, np. <code java>.

/** 
 * The HelloWorldApp class implements an application that
 * simply displays "Hello World!" to the standard output.
 */
class HelloWorldApp {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello World!"); //Display the string.
  }
}

Obecnie są rozpoznawane następujące języki: actionscript-french, actionscript, ada, apache, applescript, asm, asp, autoit, bash, blitzbasic, caddcl, cadlisp, cfdg, cfm, c_mac, c, cpp, csharp, css, delphi, diff, div, dos, d, eiffel, fortran, freebasic, gml, groovy, html4strict, idl, ini, inno, java5, java, javascript, latex, lisp, lua, matlab, mpasm, mysql, nsis, objc, ocaml-brief, ocaml, oobas, oracle8, pascal, perl, php-brief, php, python, qbasic, reg, robots, ruby, sas, scheme, sdlbasic, smalltalk, smarty, sql, tcl, text, thinbasic, tsql, vbnet, vb, vhdl, visualfoxpro, winbatch, xml

Wstawianie HTML i PHP

Możesz wbudować w swój dokument czysty kod HTML i PHP używając znaczników html lub php w ten sposób:

<html>
To jest trochę kodu <font color="red" size="+1">HTML</font>
</html>

To jest trochę kodu <font color="red" size="+1">HTML</font>

<php>
echo 'A logo generated by PHP:';
echo '<img src="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?=' . php_logo_guid() . '" alt="PHP Logo !" />';
</php>

echo 'A logo generated by PHP:'; echo '<img src="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?=' . php_logo_guid() . '" alt="PHP Logo !" />';

Uwaga: wstawianie HTML i PHP jest domyślnie wyłączone w konfiguracji. Jeżeli tak jest, kod jest wyświetlany bez interpretacji.

Wtyczki składni

Składnia DokuWiki może być rozszerzona przez wtyczki. Instalacja i zasady używania poszczególnych wtyczek są opisane na ich własnych stronach. W tej instalacji DokuWiki są dostępne następujące wtyczki:

Tłumaczenie strony

Dodaj swój e-mail jeżeli utworzyłeś, przetłumaczyłeś lub zmodyfikowałeś fragment tej strony:

1) To jest przypis
wiki/syntax.txt · ostatnio zmienione: 2013-06-27 10:59 przez Maurycy Czerwieniec